GOBOX

Om du planerar att besöka Österrike med din husbil så måste du för att få köra på motor- och betalvägar, med husbil med skattevikt högre än 3500 kg, montera en s.k. GO-Box på insidan av vindrutan.

Boxen kan köpas vid gränspassage till Österrike. Man betalar en deponi om 5 € för boxen och måste dessutom ladda den med minimum 75 €. Vid återlämning av boxen återbetalas deponin och eventuell kvarvarande summa som inte utnyttjats.

Boxen programmeras med bl.a. motorns miljöklass och för att verifiera denna fordras en kopia på bilens COC-intyg eller CEMT-tillstånd från tillverkaren. Om man inte har ett sådant intyg kan man ändå köra men får då betala km-avgift enligt sämsta miljöklass. Alternativt så får man 14 dagar på sig att skicka in en kopia av intyget till ASFINAG som administrerar GO-Box. Om man inte kan verifiera bilens miljöklass inom föreskriven tid och ändå kör på betalvägar kommer boxen att blockeras och man bötfälls. Boten kommer till din hemadress och är rätt kännbar, 2010 kostade det 330 €.

Om ni inte kan verifiera bilens miljöklass så måste ni försäkra er om att boxen programeras i sämsta miljöklass så ni slipper böter. Österrike och Sverige har ett avtal som innebär att om du inte betalar böterna till ASFINAG, inom fyra veckor, kommer svenska myndigheter att kräva dig på böterna. Då riskerar du dessutom att få en betalningsanmärkning.

Det finns anledning att påpeka att du måste förvissa dig om att GO-boxen är riktigt programerad för din husbil, eftersom den Österrikiska polisen är mycket sträng och burdus, för att inte säga direkt otrevlig mot turister som ertappas med en felaktig GO-box.

Har du en husbil med skattevikt 3500 kg räcker det att köpa en s.k. Vignette, som klistras på vindrutan, för att få köra på motor- och betalvägar. Vignetten kan köpas på de flesta bensinstationer.

Du kan redan innan avfärd från Sverige skicka in en kopia på COC-intyg eller CEMT-tillstånd och övriga uppgifter på din husbil till: GO Maut

 


Till början på sidan