Internationellt Körkort

Internationellt körkort (IKK) fungerar som en översatt bilaga till ditt svenska körkort som du alltid måste ha med dig vid färd. Internationellt körkort krävs inte när du kör inom EU/EES. Internationellt körkort utfärdas av följande organisationer. Priset för ett internationellt
körkort är f.n. cirka 200 kronor.