Ansökan om Medlemskap

Skicka ett epostmeddelande till info@nibimhc.se med nedanstående uppgifter:

  • För och efternamn (även för din livskamrat)
  • Gatuadress
  • Postnummer/Postadress
  • Telefon/Mobil
  • Epost
  • Fordonets registreringsnummer

Avgiften är 250 kr/år, från och med 2019, och betalas till
Bankgiro 124-7618
För de som betalar från utlandet använd vår BIC/IBAN
HANDSESS/ SE 05 6000 0000 0006 9106 2498

OBS! Glöm inte Namn och Adress!