Träffar
 

Med anledning av pandemin har inga träffar genomförts sedan 2019. Vi hoppas kunna återuppta verksamheten under 2022 om inget ytterligare tillstöter med koppling till Covid-19.

Fabriksbesök i Polch 2022

Vi vet i nuläget inte när fabriksbesöken kan återupptas. Vi kommer meddela här så snart vi fått besked från fabriken i Polch. 

 

Till början på sidan