Vinterdäck

Ny lag från 1 januari 2013 med krav på vinterdäck även för tunga fordon.

Vinterdäck 1 december-31 mars
Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december-31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M och S. Det finns olika sätt att ange M och S, exempelvis:
M+S
M.S
M-S
M&S
Mud and Snow

Definition av vinterväglag
Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.
 
Dubbdäck 1 oktober-15 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober-15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.
Om personbilar och lätta lastbilar har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.

Krav för personbilar och lätta fordon
Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller:
personbil klass I
personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton
lätt lastbil
lätt buss
släpfordon som dras av dessa fordon

Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

Mönsterdjup för personbilar och lätta fordon
Mönstedjupet för vinterdäck ska vara minst 3 millimeter.

Krav för tunga fordon
Kravet på vinterdäck vid vinterväglag gäller:
Tunga lastbilar
Tunga bussar
Persobilar klass II (husbil) med en totalvikt över 3,5 ton

Kravet gäller samtliga däck på drivaxlarna. Observera att framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning* även på fordonets bakre hjulaxlar.

*
Med likvärdig utrustning menas bland annat snökedjor, slirskydd och vissa grovmönstrade däck. Grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med M+S eller däck märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) bör betraktas som vinterdäck.

Mönsterdjup för tunga fordon
Samtliga däck på tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Kravet gäller inte tillkopplade släpfordon.

Undantag från krav på vinterdäck
Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil.
Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Matrielverk eller Försvarets Radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av årsmodell som är trettio år eller äldre.

Bästa däcken bak
De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.